Usługi IT

Zarządzanie IT

W dzisiejszych czasach nowoczesne przedsiębiorstwo nie może pozwolić na zaniedbanie obszaru IT - istotne stają się nie tylko utrzymanie sprawnej infrastruktury, ale też innowacje i inwestycje w technologie. Tymczasem sytuacja rynkowa sprawia, że bardzo trudno jest znaleźć kompetentne osoby które zaopiekują się firmą w zakresie IT, zwłaszcza przy ograniczonych zasobach finansowych. Na szczęście opiekę w zakresie IT można przekazać w outsourcing, co znacznie zmniejsza jej koszty oraz zwiększa bezpieczeństwo przedsiębiorcy, który nie ponosi dodatkowych obciążeń związanych z zatrudnieniem pracownika.

Nasze przedsiębiorstwo oferuje pełen zakres opieki IT dla Państwa działalności:

Cieszymy się bardzo dużym zaufaniem naszych klientów i oferujemy przystępne ceny - skontaktuj się z nami, a przedstawimy ofertę na umowę serwisową dostosowaną do Twoich potrzeb i możliwości.

Bezpieczeństwo danych

Świadczymy usługi wzmacniania bezpieczeństwa danych poprzez inteligentne systemy kopii bezpieczeństwa. Wdrożenie naszego systemu zabezpieczenia danych jest niezawodną ochroną przed bezpowrotną utratą cennych danych, co ma szczególne znaczenie przy dzisiejszej popularności wirusów typu ransomware. Każda sieć i każde przedsiębiorstwo jest inne, dlatego też nie zajmujemy się sprzedażą uniwersalnego rozwiązania kopii bezpieczeństwa, lecz przygotowujemy produkt dopasowany idealnie do potrzeb zamawiającego.

Skuteczne wdrożenie systemu bezpieczeństwa danych składa się z kilku kroków. Audyt wskaże obszary o podwyższonym ryzyku, lokalizacje ważnych danych oraz zidentyfikuje potencjał techniczny przedsiębiorstwa - audyt może być powierzony zarówno naszym specjalistom, jak i dowolnej innej stronie. W oparciu o wyniki audytu przygotujemy dla Państwa projekt zabezpieczenia IT wraz z proponowanym harmonogramem wdrożenia. Standardowo wdrożenie obejmuje m.in.:

Ciągłość pracy - system ClusterAntiDisaster

Bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego jak trudne jest zapewnienie ciągłości pracy w rozbudowanych sieciach czy systemach IT - każde urządzenie, program czy połączenie może ulec awarii, która może skutkować całkowitym zatrzymaniem pracy przedsiębiorstwa. Niestety stuprocentowe zabezpieczenia są niesamowicie kosztowne, jednak zapewnienie sprawnego działania najważniejszych systemów zazwyczaj mieści się w możliwościach finansowych każdego przedsiębiorstwa. Oferujemy zabezpieczenie wybranych systemów IT poprzez wprowadzenie systemów nadmiarowych, które dysponując replikowaną bazą danych mogą w sposób zautomatyzowany włączać się lub wyłączać w razie awarii. Efektem końcowym wdrożenia naszego systemu klastrowego jest zachowanie sprawności systemów IT nawet w sytuacji awarii maszyny głównej - jej obowiązki natychmiast przejmują pozostałe maszyny w sposób tak płynny, że jest to niezauważalne dla użytkowników końcowych. W przypadku awarii serwera aplikacyjnego Administrator Systemu zostaje natychmiast powiadomiony o incydencie poprzez e-mail i może spokojnie dopić swoją kawę

Jak działa CAD?

System CAD opiera się na szeregu maszyn wirtualnych (lub fizycznych - kto bogatemu zabroni?), które są w stosunku do siebie nadmiarowe. Wszystkie te maszyny połączone są w klaster, a klaster kontrolowany jest przez czujnego Szefa (tak, to ten w koronie). Szef stoi pomiędzy użytkownikami a klastrem i bacznie obserwuje pracę swoich podopiecznych. W przypadku gdy jeden z nich jest nadmiernie obciążony, Szef natychmiast przekierowuje ruch sieciowy na te serwery, które mają mniej pracy - ruch przenoszony jest wraz z trwającą sesją użytkownika, więc przełączenie na inny serwer nie przerywa pracy użytkownika końcowego. Dzięki równomiernemu rozłożeniu obciążenia maksymalizujemy efektywność posiadanych zasobów sprzętowych oraz zwiększamy wydajność systemu.

W przypadku awarii maszyn klastra Szef natychmiast odcina je od systemu i strumieniuje ruch na pozostałe sprawne maszyny. Praca systemu pozostanie niezakłócona tak długo, jak długo sprawne będą przynajmniej dwie maszyny wirtualne - Szef oraz jeden węzeł klastra.

Dodatkowym zabezpieczeniem, które warto wdrożyć dla systemów kluczowych dla przedsiębiorstwa, jest replikacja bazy danych "live". W tym wariancie dysponujemy nie tylko klastrem maszyn aplikacyjnych, ale też dwoma lub większą ilością serwerów bazy danych, które są swoimi klonami. W przypadku awarii bazy danych następuje automatyczne przełączenie na serwer zapasowy.