eSOWA

Czym jest eSOWA?

eSOWA, czyli Elektroniczny System Obsługi Wniosków Administracyjnych to nowoczesny system stworzony z myślą o usprawnieniu procesu aplikowania o dofinansowanie w konkursach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także do wygodnego składania wniosków o wszczęcie postępowania w placówkach ochrony zdrowia. eSOWA pozwala na zarządzanie konkursami w sposób kompleksowy zarówno po stronie WFOŚiGW czy Szpitala, jak i potencjalnych beneficjentów - i to wszystko bez kartki papieru!

Główne cechy

system w chmurze - dostępny poprzez VPN w formie SaaS lub zainstalowany na serwerze lokalnym
kompleksowy - procesuje wszystkie rodzaje wniosków
skalowalny - może być wykorzystywany na komputerach, tabletach, telefonach komórkowych
elastyczny - modułowy i dostosowany do Twoich potrzeb
zautomatyzowany - pozwala uporządkować przebieg dokumentów między beneficjentami a Funduszem

94,9%

Po wdrożeniu eSOWY w WFOŚiGW w Olsztynie przeprowadziliśmy ankietę wśród beneficjentów, którzy korzystają z naszego Systemu. Udało nam się zebrać odpowiedzi od 99 respondentów: aż 94,9% nie wyobraża sobie powrotu do składania wniosków w formie papierowej i w przyszłości chce wciąż korzystać z eSOWY.

W świecie projektantów i inżynierów bardzo ważna jest liczba 80. Podczas projektowania systemu należy skupić się na funkcjach, których 80% użytkowników używa przez 80% czasu interakcji. Funkcje te powinny być intuicyjne i wygodne dla co najmniej 80% przedstawicieli grupy docelowej, a ich niezawodność osiąga optimum w okolicy... oczywiście - 80%. Poniżej tej wartości trudno takiego oprogramowania używać, z kolei próba podniesienia tego wskaźnika oznacza coraz szybszy wzrost kosztów bez zauważalnego zwiększenia zadowolenia. Podczas tworzenia systemu skupiliśmy się na kluczowych funkcjach zapewniających wspomniane 80% zadowolonych klientów. Po zakończeniu pierwszego wdrożenia systemu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, przeprowadziliśmy ankietę zadowolenia wśród beneficjentów. Po przeanalizowaniu odpowiedzi okazało się, że 85% beneficjentów jest zadowolonych z wprowadzenia elektronicznych wniosków, 82% uważa że system ułatwił proces aplikowania a 94,9% respondentów w kolejnych latach wolałoby wypełniać wnioski w formie elektronicznej aniżeli papierowej.

Od strony pracownika administracyjnego

Wykorzystując cyfrową formę obiegu dokumentów pracownicy administracyjni mogą zaoszczędzić czas i pieniądze - w niepamięć odejdą przekładanie dokumentów z jednej sterty na drugą, skanowanie formularzy czy drukowanie odpowiedzi. Cała dokumentacja konkursowa przechowywana jest w systemie, skąd można ją przesłać na adres email lub pobrać. Wykorzystując platformę eSOWA specjalista nadzorujący dany konkurs może ustalać warunki konkursowe wraz z pełnym opisem, przeglądać aplikacje czy udzielać odpowiedzi na pytania potencjalnych beneficjentów - eSOWA pozwala na przeprowadzenie całego procesu od A do Z w on-line, od ogłoszenia konkursu do podpisania umowy.

Od strony użytkowników

Użytkownicy mogą składać swoje wnioski jak i zadawać pytania do specjalistów - wszystko bez potrzeby ruszania się zza swojego biurka. Wnioskodawca załącza wymagane dokumenty konkursowe i wysyła je do specjalisty - ten od razu otrzymuje powiadomienie o nowym wniosku i może przystąpić do procesu jego oceny. Beneficjent otrzymuje uwagi specjalisty i może poprawić swój wniosek aż do otrzymania ostatecznej wersji. Cały proces jest oznaczany odpowiednimi flagami, dzięki czemu można ustalić kolejne etapy procesowania