CAD

Ciągłość pracy - system ClusterAntiDisaster

Bardzo niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego jak trudne jest zapewnienie ciągłości pracy w rozbudowanych sieciach czy systemach IT - każde urządzenie, program czy połączenie może ulec awarii, która może skutkować całkowitym zatrzymaniem pracy przedsiębiorstwa. Niestety stuprocentowe zabezpieczenia są niesamowicie kosztowne, jednak zapewnienie sprawnego działania najważniejszych systemów zazwyczaj mieści się w możliwościach finansowych każdego przedsiębiorstwa. Oferujemy zabezpieczenie wybranych systemów IT poprzez wprowadzenie systemów nadmiarowych, które dysponując replikowaną bazą danych mogą w sposób zautomatyzowany włączać się lub wyłączać w razie awarii. Efektem końcowym wdrożenia naszego systemu klastrowego jest zachowanie sprawności systemów IT nawet w sytuacji awarii maszyny głównej - jej obowiązki natychmiast przejmują pozostałe maszyny w sposób tak płynny, że jest to niezauważalne dla użytkowników końcowych. W przypadku awarii serwera aplikacyjnego Administrator Systemu zostaje natychmiast powiadomiony o incydencie poprzez e-mail i może spokojnie dopić swoją kawę

Jak działa CAD?

System CAD opiera się na szeregu maszyn wirtualnych (lub fizycznych - kto bogatemu zabroni?), które są w stosunku do siebie nadmiarowe. Wszystkie te maszyny połączone są w klaster, a klaster kontrolowany jest przez czujnego Szefa (tak, to ten w koronie). Szef stoi pomiędzy użytkownikami a klastrem i bacznie obserwuje pracę swoich podopiecznych. W przypadku gdy jeden z nich jest nadmiernie obciążony, Szef natychmiast przekierowuje ruch sieciowy na te serwery, które mają mniej pracy - ruch przenoszony jest wraz z trwającą sesją użytkownika, więc przełączenie na inny serwer nie przerywa pracy użytkownika końcowego. Dzięki równomiernemu rozłożeniu obciążenia maksymalizujemy efektywność posiadanych zasobów sprzętowych oraz zwiększamy wydajność systemu.

W przypadku awarii maszyn klastra Szef natychmiast odcina je od systemu i strumieniuje ruch na pozostałe sprawne maszyny. Praca systemu pozostanie niezakłócona tak długo, jak długo sprawne będą przynajmniej dwie maszyny wirtualne - Szef oraz jeden węzeł klastra.

Dodatkowym zabezpieczeniem, które warto wdrożyć dla systemów kluczowych dla przedsiębiorstwa, jest replikacja bazy danych "live". W tym wariancie dysponujemy nie tylko klastrem maszyn aplikacyjnych, ale też dwoma lub większą ilością serwerów bazy danych, które są swoimi klonami. W przypadku awarii bazy danych następuje automatyczne przełączenie na serwer zapasowy.